הרב אביב זגלמן

 • פולמוס הפרדת הקהילות – שיעור 10

  הרב אביב זגלמן, י"ז ניסן התשע"ז

  הרב אברהם יצחק הכהן קוק - "אורות התחיה", פסקה כ'. נמצא בשמונה קבצים, קובץ ב' (שפורסם בחייו בשם 'ערפילי טוהר'), פסקה רפג.

 • פולמוס הפרדת הקהילות – שיעור 9

  הרב אביב זגלמן, י"ז ניסן התשע"ז

  הרב אברהם יצחק הכהן קוק - "מסע המחנות". 'מאמרי הראי"ה', עמוד 76. פורסם במקור בשבועון "היסוד", גליון ס'. כ"ו אלול תרצ"ג.

 • פולמוס הפרדת הקהילות – שיעור 8

  הרב אביב זגלמן, י"ז ניסן התשע"ז

  הרב אברהם יצחק הכהן קוק - "מסע המחנות". 'מאמרי הראי"ה', עמוד 76. פורסם במקור בשבועון "היסוד", גליון ס'. כ"ו אלול תרצ"ג.

 • פולמוס הפרדת הקהילות – שיעור 7

  הרב אביב זגלמן, י"ז ניסן התשע"ז

  הרב אברהם יצחק הכהן קוק - "מסע המחנות". 'מאמרי הראי"ה', עמוד 76. פורסם במקור בשבועון "היסוד", גליון ס'. כ"ו אלול תרצ"ג.