פולמוס הפרדת הקהילות – שיעור מספר 2 , כ"ז שבט התשע"ז, הרב אביב זגלמן

קול מחזיקי הדת, קראקוב, ט”ו מרחשוון תרמ”ד, 15 בנובמבר 1883.

הקובץ מצורף בPDF, קיים במאגר המקוון HebrewBooks.org

שיעורים נוספים