פולמוס הפרדת הקהילות – שיעור מספר 3 , כ"ז שבט התשע"ז, הרב אביב זגלמן

מאמר “מחזיקי הדת” מאת הרב יעקב ליפשיץ, מתוך ירחון “הפלס”, תרס”ב, 1902, עמוד 475.

קיים במאגר המקוון HebrewBooks.org. קובץ יצורף בהמשך בעזרת ה’.

שיעורים נוספים