אודות ישיבת הסדר חולון

הדור

זכינו לחיות בדור שמתרחשים בו תהליכים נפלאים. דברים שאבותינו חלמו עליהם במשך דורות הולכים ומתממשים לנגד עינינו.

ראשית, זכינו לחיות בארץ ישראל, ולכונן ממלכה ישראלית, משגשגת ופורחת. סיפר יהודי מבוגר, שהיה בילדותו בתפילת מוסף שבת עם הנציב העליון הבריטי הראשון, הרברט סמואל, שהיה יהודי, בבית כנסת החורבה ברובע היהודי בירושלים. כשקרא הנציב היהודי את המילים מברכות ההפטרה “על כסאו לא ישב זר”, בכו כל העם מהתרגשות. הנה החזון שאנו מזכירים מידי שבת בשבתו, מתממש לנגד עינינו. על כס השלטון בא”י, יושב יהודי. וזה היה בסך הכל מטעם השלטון הבריטי (שהפך לסוג של אויב כלפינו), בשנים שטרום הקמת המדינה. ואם היינו מראים לאותו העם בבית כנסת החורבה, לכמה רגעים, את דורנו, הבכי היה פי כמה וכמה. אשרינו!

היום, המצב שלנו עוד יותר מרגש. בתחילת שנות מדינתנו היתה לנו התמודדות קשה עם אויבינו הערבים המקיפים את מדינתנו. היום, בחסדו יתברך, בעקבות תהליך “האביב הערבי”, המדינות שסביבנו עסוקים במלחמות פנימיות, והאיום על גבולות המדינה נחלש מאוד. עיקר ההתמודדות שלנו כיום, הוא ההתמודדות עם הטרור. אויבנו מנסים בכל כח להחליש את רוחנו על ידי הטרור. הנצחון על הטרור הוא רוח גדולה. כשאויבנו יחושו שרוחנו חזקה, וטרור לא ישבור אותה, הם יפסיקו להציק לנו.

היום ברור לכולם, שלא די בטנקים ומטוסים. הרוח הגדולה, האמונה בצדקת הדרך, הם אלה שהולכים לפני המחנה. “אֵ֣לֶּה בָ֭רֶכֶב וְאֵ֣לֶּה בַסּוּסִ֑ים וַאֲנַ֓חְנוּ ׀ בְּשֵׁם־ה’ א-לֹהֵ֣ינוּ נַזְכִּֽיר”. שם ה’ שנקרא עלינו, הוא זה שיתן לנו את הכח לרכב על הרכב והסוסים, ולנצח.

מה הוא אותו “שֵׁם־ה'” שאנו צריכים להזכיר, כדי להילחם ולהצליח?

התורה

ובכן, חזרנו. התקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, לחיות בצל השכינה בארץ ה’. האם רק הגוף שלנו צריך לעשות את הדרך מהגלות לארץ ישראל? כיצד הראש שלנו, תורת ה’ שבפינו, שב גם הוא לארץ ישראל?

חז”ל אומרים בתלמוד הירושלמי (ירושלמי ברכות פ”א ה”ו):”רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי אמר: לא הזכיר תורה בארץ, מחזירין אותו. מה טעם? ‘ויתן להם ארצות גוים’, מפני מה? ‘בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו’.”

אדם לא נתן הודאה על התורה בתוך ברכת הארץ שבברכת המזון – לא יצא ידי חובה ועליו לחזור ולברך. ללמדך, שהמפגש שלנו עם הארץ, מביא עמו מפגש מחודש עם התורה. “אין תורה כתורת ארץ ישראל” (בראשית רבה).

כידוע, חלק מרכזי בלימוד תורה, הוא לימודי הגמרא. התלמוד. וכמובן, אנו ממשיכים את המסורת החזקה של לימוד התלמוד הבבלי. אנחנו ממשיכים, אבל גם מתחדשים. האחיזה שלנו בארץ ישראל, מביאה אותנו לידי התאמה לחזרת אורו של התלמוד הירושלמי, תלמודה של ארץ ישראל, לסדרי הלימוד.

גדולי ישראל לימדו אותנו, שהאופן בו אנו לומדים תורה הוא לא רק מושפע מתהליך הגאולה, אלא הוא גם משפיע על התקדמות תהליכי גאולתם של ישראל.

אם תמזג את הלימוד מבבלי וירושלמי, גם החיים, והגאולה, יתמזגו ויתעלו, וה”מחשכים”, של הלימוד והחיים, של התלמוד הבבלי (בבלי סנהדרין כד), ילכו ויוארו מגדולת האורות של התלמוד הירושלמי.

וזה בידינו!

בידינו ללמוד ולעיין בתלמוד הירושלמי. בידינו להיפגש בכל סוגיא בבלית, עם מקבילתה הירושלמית. להשוות, להגדיר, ולהאיר.

ההתקדמות שלנו בהבנת אורו של הירושלמי, תחזק אותנו לראות גם את הבבלי באור חדש. ארץ ישראל מרוממת אותנו להבין כל דבר לעומקו.

בידינו לרצות. בידינו ללמוד. ובעזרת השם, להבין ולהעמיק ב”תורה”.

מה פירוש המילה “תורה”? מסביר רבנו חיים ויטל, תלמיד האר”י: “תורה” מלשון “הוראה”. התורה באה בשביל ללמד אותנו. את מה? ללמד אותנו מה זה הקב”ה, ומה מגמתו בכל העולם הזה. איך אנחנו מכירים את הקב”ה, אבינו שבשמים, יותר טוב? כאשר נמצאים רחוק ממנו, בגלות, או כאשר חיים עמו בבית, בארץ ה’? ברור מאליו, שכאשר אדם חי עם אביו באותו בית, הוא מכיר אותו ואת מגמותיו הרבה יותר מאשר אם היה רחוק ממנו.

עלינו להעמיק בתורה, כפי הראוי לדורנו. ללמוד ולהעמיק בלימודי מחשבת ישראל, אמונה ונסתר, כדי להכיר את המגמות של הקב”ה. ואיך כל האידיאלים הא-לוקיים באים לידי ביטוי בעולם המעשה? איזה מציאות חיים נובעת מכל העומק הזה? את זה אנו לומדים בגמרא. ובלימודי הגמרא, אנו עמלים לבנות את השילוב הראוי בין הבבלי לירושלמי. לקבל גם את עוצמת ההתפרטות והפילפול הבא מתוך החושך של הבבלי, וכמובן להבין את האורות הגדולים שיוצאים מתורתו של הירושלמי.

הרב קוק ותלמידיו זצ”ל, האירו את עינינו בחזון הזה, ובהשפעתו הגדולה על התהליכים שאנו עוברים. הרב חרל”פ כותב, שמיזוג התלמודים בסדרי הלימוד שלנו, יבשר אחדות ואיזון נכון בין הצדדים השונים של הגאולה. בין הגאולה המעשית לבין הגאולה הרוחנית העליונה.

לחוברת המקורות העוסקים בשילוב התלמודים לחץ כאן.

רוצה לשמוע כללים ודוגמאות על העומק שבתלמוד הירושלמי, ועל הדרך הראויה לשלבו עם הבבלי? פנה אלינו!

צור קשר

    "לחזות בנועם..."