דרכי הלימוד בישיבה

לימוד כל מקצועות התורה

לימוד בבלי וירושלמי, הלכה ומחשבת ישראל, מוסר, חסידות ותנ”ך. מגוון רחב של שיעורים מעמיקים.

פיתוח יצירתיות בתורה

ליווי אישי בכתיבת מאמרים תורניים, פיתוח חשיבה יצירתית ויכולת למצוא את האות שלי בתורה.

תורת חיים שבונה אישיות עמוקה

לברר לעצמי מה התורה אומרת לי, באיזה אופן כל דף בגמרא וכל פסקה בכתבי הרב קוק משפיעים על החיים שלי ובונים את עולמי הרוחני.

תורת חיים אקטואלית

בירור סוגיות אקטואליות בהלכה – משפט עברי, רפואה והלכה, תורה ומדינה ועוד.

צור קשר

    "לחזות בנועם..."