בראשית רבה פרשה י אות ח , כ"ז חשון התשע"ו, הרב יגאל פסו