האם לסמוך על העירוב בשבת , י"ט כסלו התשע"ו, הרב אלעזר אהרנסון

שיעורים נוספים