IMG-20151007-WA0014 , כ"ז תשרי התשע"ו, IMG-20151007-WA0014

שיעורים נוספים

 • השיבה שופטינו כבראשונה

  הרב אלעזר אהרנסון, א' אלול התשע"ה

  במהלך השנים האחרונות הולכת ונסדקת התדמית האחראית והמכובדת, נטולת משוא הפנים, שאפפה עד לא מכבר את בתי המשפט בישראל. מספר גורמים תרמו על מנת לקעקע את התדמית הלא מוצדקת הזאת – חלקם גופים לא פרלמנטרים, ששמו לעצמם למטרה לחשוף את קלונה של מערכת המשפט ולתקן…

 • מתנת הצרעת

  הרב אלעזר אהרנסון, ו' ניסן התשע"ו

  האם הצרעת היא מתנה? וגם: איפה היה אלקים בשואה?

 • פרשת כי תבוא – “שמחה לארצך”

  הרב ישי ויצמן, כ"א אלול התשע"ז

  רק בספר דברים, נצטווינו סוף סוף על שמחת החג: "ושמחת בחגך"! למרות שפרשיות המועדים כבר נאמרו בחומשים הקודמים. מדוע? שיעור משמח על החיבור של השמחה עם ארץ ישראל