יצא לאור! חדש – ‘לחזות בנועם’ – על התלמוד הירושלמי , א' אדר התשע"ז, הרב ישי ויצמן

בשורה משמחת לאוהבי תורתה של ארץ ישראל!

בעזרת השם יתברך, יצא לאור בשעה טובה ‘לחזות בנועם’ – ספר העוסק בכללים, ובסוגיות המתבארות על פיהם, בדרך איך לחשוף את אורו של התלמוד הירושלמי, תלמודה של ארץ ישראל. הספר מסכם שנים של לימוד והוראה, בישיבת ההסדר בחולון, לאור השאיפה לחשוף את אורו של הירושלמי, דרך ההשוואה בין התלמודים בסוגיות השונות.

הספר בן כ-300 עמודים, בהם פרקי מבוא העוסקים כאמור בכללים וגם במבוא כללי אל התלמוד הבבלי ואל התלמוד הירושלמי, וכן עשרות סוגיות בהם נראית ומתבארת דרכה של ארץ ישראל המאירה, בהשוואה אל דרך הבבלי, שנתנה לישראל לשנות גלותו הארוכה.

להזמנות: אלי פיין 050-2343655

מצורפים כללים בהבנת אורו של הירושלמי, מתוך הספר

Download (PDF, Unknown)

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב

 • ואספת דגנך

  ואספת דגנך

  הרב ישי ויצמן, א' סיון התשפ"א

 • קודש הילולים

  קֹדֶשׁ הִלּוּלִים

  הרב ישי ויצמן, א' סיון התשפ"א

  " קֹדֶשׁ הִלּוּלִים " סיכום סוגיית הבבלי בגמרא שואלים על עצם ההלכה לברך על מאכלים: "מנא הני מילי?". שאלה זו מבוססת על ידיעה, שיש מקור מן הכתוב להלכה זו. ואכן מביאים ברייתא, שמקורה בתורת כהנים: תנו רבנן: 'קדש הלולים לה'' – מלמד שטעונים ברכה לפניהם…

 • הרב ישי ויצמן ראש ישיבת הסדר חולון

  מאה ברכות בכל יום

  הרב ישי ויצמן, ט' אייר התשפ"א

  בס"ד, א אייר ה'תשפ"א שיעור כללי בנושא: פתיחה לנושא הברכות   מסכת ברכות דנה בשלושה נושאים: קריאת שמע, תפילה וברכות הנהנין. כיצד שלושת הנושאים קשורים יחד, תחת הכותרת "ברכות"? המשותף לשלושת הנושאים, הוא ששלושתם בנויים מברכות. את קריאת שמע עטפו חכמים בברכות לפניה ולאחריה. ותפילה…