יצא לאור! חדש – ‘לחזות בנועם’ – על התלמוד הירושלמי , א' אדר התשע"ז, הרב ישי ויצמן

בשורה משמחת לאוהבי תורתה של ארץ ישראל!

בעזרת השם יתברך, יצא לאור בשעה טובה ‘לחזות בנועם’ – ספר העוסק בכללים, ובסוגיות המתבארות על פיהם, בדרך איך לחשוף את אורו של התלמוד הירושלמי, תלמודה של ארץ ישראל. הספר מסכם שנים של לימוד והוראה, בישיבת ההסדר בחולון, לאור השאיפה לחשוף את אורו של הירושלמי, דרך ההשוואה בין התלמודים בסוגיות השונות.

הספר בן כ-300 עמודים, בהם פרקי מבוא העוסקים כאמור בכללים וגם במבוא כללי אל התלמוד הבבלי ואל התלמוד הירושלמי, וכן עשרות סוגיות בהם נראית ומתבארת דרכה של ארץ ישראל המאירה, בהשוואה אל דרך הבבלי, שנתנה לישראל לשנות גלותו הארוכה.

להזמנות: אלי פיין 050-2343655

מצורפים כללים בהבנת אורו של הירושלמי, מתוך הספר

Download (PDF, Unknown)

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב

 • שיעור כללי בנושא מיטב בבבלי ובירושלמי

  הרב ישי ויצמן, כ"ה טבת התשפ"א

  בס"ד שיעור כללי מיטב - בבלי וירושלמי בכלל דרך העבודה צריך להיות: להשוות על כל ענין את הבבלי לעומת הירושלמי. (אגרות הראי"ה ח"ב, אג' תקנב).   הסוגיות בירושלמי המקבילות לסוגיות מיטב מופיעות בגיטין תחילת פרק חמישי, על דברי המשנה "הניזקין שמין להן בעידית" וכו'. נעיין…

 • הרב ישי ויצמן ראש ישיבת הסדר חולון

  קצרים בירושלמי | קניין שדה כקניין אשה?

  הרב ישי ויצמן, י' כסלו התשפ"א

  בתחילת מסכת קידושין אומרת המשנה שהאישה נקנית בשלושה דרכים. התלמוד הבבלי למד זאת בגזירה שווה מקניית שדה: "גמר 'קיחה' 'קיחה' משדה עפרון". הלשון של לקיחה האמורה לגבי נשיאת אישה מופיעה גם בפרשת חיי שרה, שם קונה אברהם את שדה מערכת המכפלה. אז האם קונים אישה…

 • שיעורים בגמרא

  שיעור כללי – פטור טמון באש

  הרב ישי ויצמן, ו' כסלו התשפ"א

  בס"ד, א' כסליו ה'תשפ"א   שיעור כללי בנושא פטור טמון באש   פטור טמון באש בשני התלמודים דנים במקור בתורה לפטור טמון באש.  בבבלי (ס ע"א):  אמר רבא: למה לי דכתב רחמנא "קוצים" "גדיש" "קמה" ו"שדה"? צריכי! דאי כתב רחמנא "קוצים", הוה אמינא קוצים הוא…