יצא לאור! חדש – ‘לחזות בנועם’ – על התלמוד הירושלמי , א' אדר התשע"ז, הרב ישי ויצמן

בשורה משמחת לאוהבי תורתה של ארץ ישראל!

בעזרת השם יתברך, יצא לאור בשעה טובה ‘לחזות בנועם’ – ספר העוסק בכללים, ובסוגיות המתבארות על פיהם, בדרך איך לחשוף את אורו של התלמוד הירושלמי, תלמודה של ארץ ישראל. הספר מסכם שנים של לימוד והוראה, בישיבת ההסדר בחולון, לאור השאיפה לחשוף את אורו של הירושלמי, דרך ההשוואה בין התלמודים בסוגיות השונות.

הספר בן כ-300 עמודים, בהם פרקי מבוא העוסקים כאמור בכללים וגם במבוא כללי אל התלמוד הבבלי ואל התלמוד הירושלמי, וכן עשרות סוגיות בהם נראית ומתבארת דרכה של ארץ ישראל המאירה, בהשוואה אל דרך הבבלי, שנתנה לישראל לשנות גלותו הארוכה.

להזמנות: אלי פיין 050-2343655

מצורפים כללים בהבנת אורו של הירושלמי, מתוך הספר

Download (PDF, Unknown)

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב

 • סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה

  הרב ישי ויצמן, ז' כסלו התשפ"ב

  בס"ד, ט אלול ה'תשפא שיעור כללי בנושא סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה   "מנא הני מילי" בגמרא דנים במקור ההלכה הפותחת את המסכת – "סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה", ושואלים: "מנא הני מילי?". בהמשך הסוגיות, בדף ד ע"ב, מבררים בגמרא את המקור…

 • רבי יהודה אומר בורא מיני דשאים

  הרב ישי ויצמן, ד' כסלו התשפ"ב

  המשנה הראשונה בפרק "כיצד מברכין" אומרת שנחלקו רבי יהודה וחכמים כיצד מברכים: ועל הירקות הוא אומר "בורא פרי האדמה"; רבי יהודה אומר: "בורא מיני דשאים". בגמרא מסבירים את טעמו של רבי יהודה (מ ע"א): ואמר רבי זירא ואיתימא רבי חיננא בר פפא: מאי טעמא דרבי…

 • אם בנך מוצא מציאה, היא שלך או שלו?

  הרב ישי ויצמן, ג' כסלו התשפ"ב

  "וַֽיִּגְדְּלוּ֙ הַנְּעָרִ֔ים" אם בנך מוצא מציאה, היא שלך או שלו? המשנה במסכת בבא מציעא (יב ע"א) מלמדת שמציאת בנו ובתו הקטנים היא של האב, ואילו מציאת בנו ובתו הגדולים היא שלהם. בשני התלמודים מביאים את דברי רבי יוחנן, שאומר שההגדרה של קטן וגדול במשנה זו…