מבוא למסכת שבת ולמלאכת הוצאה – שיעור כללי במסכת שבת , י"ד כסלו התשע"ו, הרב אלעזר אהרנסון

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב