תשעה מקורות לשיעור כללי 1 מלאכת הוצאה , י"ד כסלו התשע"ו, תשעה מקורות לשיעור כללי 1 מלאכת הוצאה

שיעורים נוספים