גזל הגוי בהלכה , י"ח כסלו התשע"ו, הרב אלעזר אהרנסון

דף מקורות בקובץ pdf המצורף

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב