מכירת רכב , י"ז כסלו התשע"ו, מכירת רכב

שיעורים נוספים