צער בעלי חיים – עיון בסוגיית פריקה וטעינה, בבא מציעא דף לב , י"ד כסלו התשע"ו, הרב אלעזר אהרנסון

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב