מקרא משנה ותלמוד – עיון בסוף פרק שני של בבא מציעא , י"ג כסלו התשע"ו, הרב אלעזר אהרנסון

שיעורים אחרונים מאת הרב