ספר הכוזרי – מאמר שני , כ"ז אלול התשע"ז, הרב ישי ויצמן

שיעורים נוספים