פולמוס הפרדת הקהילות – שיעור 11 , י"ג טבת התשע"ח, הרב אביב זגלמן

מהר”ל מפראג – “נצח ישראל”, פרק חמישי.

“ויש לך להתבונן, מה עשה קמצא, ומה פשעו ומה חטאו שאמר ‘על ידי קמצא חרב ירושלים’. אבל יש לך לדעת, כי על ידי זה שהיה באותו הדור שנאת חנם ומחלוקת, ודרך המקום שיש בו שנאת חנם שיקח לו אוהב לחלוק עם אחר ששונא לו. וזה היה כאן, שהיה רחמיה קמצא. וזאת האהבה עצמה הוא באמת חלוק ופירוד ומחלוקת כמו השנאה, כי על ידי זה נעשה מחלוקת. ולפיכך האוהב הזה נקרא ‘קמצא’, שאין התקשרות זה רק כדי לחלוק על אחרים. והנה הפרוד והחלוק נאמר על המתחברים להיות אוהבים על זה הדרך. לכך נקרא בעל המחלוקת ‘בר קמצא’, שיש בו המחלוקת ביותר, והוא יותר גרוע. ומי שלא היה בו המחלוקת, רק שהיה מתחבר אל מי שהיה בעל מחלוקת, נקרא ‘קמצא’.”

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב