פרשת ראה ופרשת שופטים כהכנה לימים הנוראים , ט"ז חשון התשע"ו, הרב אלעזר אהרנסון

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב