התלמוד הירושלמי כבסיס לתורת ארץ ישראל , י"ז חשון התשפ"א, התלמוד הירושלמי כבסיס לתורת ארץ ישראל

שיעורים נוספים