קללת המלאכה וברכתה דף מקורות מעוצב , י"ח אב התשע"ה, קללת המלאכה וברכתה דף מקורות מעוצב

שיעורים נוספים

 • מלאכים כבני אדם

  הרב אלעזר אהרנסון, י"ד כסלו התשע"ו

  "וישלח יעקב מלאכים לפניו" – מיהם אותם שליחים מסתוריים ששלח יעקב? מנין היו לו שליחים רבים לשלוח? בפשטות מדובר כאן על עבדיו ומשרתיו של יעקב, שקנה לו בכספו הרב כבר בחרן – וכך מתרגם אונקלוס "ושלח יעקב אזגדין", שפירושו שליחים. רש"י, לעומת זאת, בוחר דווקא…

 • ארץ זבת חלב ודבש

  הרב אלעזר אהרנסון, כ"ח אב התשע"ו

  סגולתה של ארץ ישראל להפוך את הטמא לטהור ולקדש את החולין

 • ונשאתי לכל המקום בעבורם

  הרב אלעזר אהרנסון, י"ד חשון התשע"ו

  מיד כאשר הקב"ה מעדכן את אברהם בתכניותיו להפוך את סדום ועמורה, חוגר אברהם את מתניו להפר את רוע הגזרה מעל יושבי סדום, וטוען כלפי רבונו של עולם: "האף תספה צדיק עם רשע? אולי יש חמישים צדיקם בתוך העיר - האף תספה ולא תשא למקום למען…