קצרים בירושלמי | קניין שדה כקניין אשה? , י' כסלו התשפ"א, הרב ישי ויצמן

בתחילת מסכת קידושין אומרת המשנה שהאישה נקנית בשלושה דרכים.
התלמוד הבבלי למד זאת בגזירה שווה מקניית שדה: “גמר ‘קיחה’ ‘קיחה’ משדה עפרון”.
הלשון של לקיחה האמורה לגבי נשיאת אישה מופיעה גם בפרשת חיי שרה, שם קונה אברהם את שדה מערכת המכפלה.

אז האם קונים אישה כמו שקונים שדה?

מה יש לתלמוד הירושלמי לומר לנו בנושא?

שיעור קצר מאת הרב ישי ויצמן לעיון בהבדל בין גישות התלמודים לסוגיה.

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב