קצרים בירושלמי | קניין שדה כקניין אשה? , י' כסלו התשפ"א, הרב ישי ויצמן

בתחילת מסכת קידושין אומרת המשנה שהאישה נקנית בשלושה דרכים.
התלמוד הבבלי למד זאת בגזירה שווה מקניית שדה: “גמר ‘קיחה’ ‘קיחה’ משדה עפרון”.
הלשון של לקיחה האמורה לגבי נשיאת אישה מופיעה גם בפרשת חיי שרה, שם קונה אברהם את שדה מערכת המכפלה.

אז האם קונים אישה כמו שקונים שדה?

מה יש לתלמוד הירושלמי לומר לנו בנושא?

שיעור קצר מאת הרב ישי ויצמן לעיון בהבדל בין גישות התלמודים לסוגיה.

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב

 • שיעור כללי בנושא מיטב בבבלי ובירושלמי

  הרב ישי ויצמן, כ"ה טבת התשפ"א

  בס"ד שיעור כללי מיטב - בבלי וירושלמי בכלל דרך העבודה צריך להיות: להשוות על כל ענין את הבבלי לעומת הירושלמי. (אגרות הראי"ה ח"ב, אג' תקנב).   הסוגיות בירושלמי המקבילות לסוגיות מיטב מופיעות בגיטין תחילת פרק חמישי, על דברי המשנה "הניזקין שמין להן בעידית" וכו'. נעיין…

 • שיעורים בגמרא

  שיעור כללי – פטור טמון באש

  הרב ישי ויצמן, ו' כסלו התשפ"א

  בס"ד, א' כסליו ה'תשפ"א   שיעור כללי בנושא פטור טמון באש   פטור טמון באש בשני התלמודים דנים במקור בתורה לפטור טמון באש.  בבבלי (ס ע"א):  אמר רבא: למה לי דכתב רחמנא "קוצים" "גדיש" "קמה" ו"שדה"? צריכי! דאי כתב רחמנא "קוצים", הוה אמינא קוצים הוא…

 • שיעורים בגמרא

  שיעור כללי – טוען טענת גנב

  הרב ישי ויצמן, ו' כסלו התשפ"א

  שיעור כללי מתאריך כ"ג חשוון ה'תשפ"א. מסכת בבא קמא, פרק ראשון דף ד: בנושא "טוען טענת גנב", בתוך סוגיות מניין אבות הנזיקין של רבי אושעיא ורבי חייא. השיעור עוסק גם בהבדל בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי ביחס לסוגיה.   תלמוד ירושלמי, בבא קמא, דף ד:…