רמזי יום העצמאות ומשמעותם – הרב ישי ויצמן , ג' אייר התשפ"ב, הרב ישי ויצמן

שיעורים אחרונים מאת הרב

 • היתר מכירה הרב קוק הרידבז, אגרות הראיה , אגרת תקנה ,הרב קוק , הרידבז

  אגרות הראיה אגרת תקנה | רועי אהרוני

  רועי אהרוני, י' חשון התשפ"ג

  היתר מכירה הרב קוק הרידבז, אגרות הראיה , אגרת תקנה ,הרב קוק , הרידבז

 • גדר ביטול חמץ

  הרב ישי ויצמן, כ"א אדר ב' התשפ"ב

    נחלקו הראשונים בגדר ביטול חמץ: תוס' סוברים שהביטול הוא פשוט להפקיר את החמץ[1], אבל רש"י ורמב"ם אומרים שהביטול הוא גדר מיוחד לחמץ, שניתן לבטל את שם החמץ מהדבר ע"י ביטול בלב, שיחשב כעפר.[2] המקורות לביטול חמץ בגמרא: אמר רב יהודה אמר רב: הבודק צריך…

 • שיעור כללי בנושא האוקימתות בסוגיית מוציא שם רע

  הרב ישי ויצמן, א' אדר א' התשפ"ב

  בס"ד, ראש חודש אדר הראשון ה'תשפ"ב   שיעור כללי בנושא האוקימתות בסוגיית מוציא שם רע פשר האוקימתות בסוגיית מוציא שם רע, יש הבדל גדול בין שתי השיטות הראשונות בסוגיא, של עולא ורבה, בהסברת מחלוקת התנאים, לבין שאר האוקימתות הבאות, מאביי ואילך. לפי אלו האחרונות, המחלוקת…

 • שיעור כללי בנושא: ברכת “בורא נפשות”

  הרב ישי ויצמן, ט"ז שבט התשפ"ב

  בס"ד, קיץ ה'תשפ"א שיעור כללי בנושא: ברכת "בורא נפשות" ברכת בורא נפשות בבבלי ברכת בורא נפשות הוזכרה בדף לז כברכה אחרונה על אורז: ואורז [ודוחן] לא מברכינן בורא מיני מזונות? והתניא: הביאו לפניו פת אורז ופת דוחן מברך עליו תחלה וסוף כמעשה קדרה! – וגבי…