שבת דף ד, עקירה והנחה על גבי מקום ד’ על ד’ טפחים , ג' כסלו התשע"ו, הרב ישי ויצמן

שיעורים נוספים