שבת דף ז, גדרי כרמלית , ג' כסלו התשע"ו, הרב ישי ויצמן

שיעורים נוספים