שיעור כללי במסכת בבא בתרא: הריסת בית כנסת , כ"ד חשון התשע"ח, הרב אביב זגלמן

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב