שיעור כללי – טוען טענת גנב , ו' כסלו התשפ"א, הרב ישי ויצמן

שיעור כללי מתאריך כ”ג חשוון ה’תשפ”א. מסכת בבא קמא, פרק ראשון דף ד:

בנושא “טוען טענת גנב”, בתוך סוגיות מניין אבות הנזיקין של רבי אושעיא ורבי חייא.

השיעור עוסק גם בהבדל בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי ביחס לסוגיה

שיעורים נוספים