שיעור כללי: מבוא לסוגיות מוקצה [פרק שלישי, מדף מב: והלאה] , ט' שבט התשע"ו, הרב אלעזר אהרנסון

שיעורים נוספים