שיעור כללי – מבוא לסוגיות מוקצה , כ"ג שבט התשע"ו, הרב אלעזר אהרנסון

שיעורים נוספים