שיעור כללי – פטור טמון באש , ו' כסלו התשפ"א, הרב ישי ויצמן

שיעור כללי מתאריך א’ כסלו ה’תשפ”א. מסכת בבא קמא, פרק ראשון דף ו:

בנושא פטור נזקי טמון באב הנזיקין “אש”, הנידון במסגרת סוגיית הלכותיהם המיוחדות של כל אחד מאבות הנזיקין שמונה המשנה.

השיעור עוסק גם בהבדלים בין התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי ביחסם לסוגיה, ובשיטתו של הרמב”ם.

שיעורים נוספים