שיעור כללי: מעשה שעשו אנשי טבריא [שבת דף לח: לט.:] , י"ב כסלו התשע"ו, הרב אלעזר אהרנסון

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב