שיעור כללי: תולדות חמה [דף לט.] , ה' כסלו התשע"ו, הרב אלעזר אהרנסון

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב