שלש דקות על פרשת מטות-מסעי , י"ג אב התשע"ה, הרב אלעזר אהרנסון

שיעורים נוספים