שלש דקות על פרשת שופטים , א' אלול התשע"ה, הרב אלעזר אהרנסון

שיעורים נוספים