שנה לצוק איתן , ז' אב התשע"ה, צוות האתר

לפני שנה, בימי צוק איתן, יצאו תלמידי הישיבה מידי יום ולמדו תורה בסדר צהרים ברחובה של עיר, להצלחת חיילי צה”ל. הלימוד התקיים בכיכר ויצמן שברחוב סוקולוב. רבים מהעוברים ושבים הצטרפו ללימוד או לאמירת פרק תהלים.

חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלקינו!

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב