תמונות מהטיול הישיבתי לעין עקב , כ"ט שבט התשע"ו, צוות האתר

HIS_0039 HIS_0098 HIS_0042HIS_0114  HIS_0072 HIS_0049 HIS_0003 HIS_0025

שיעורים נוספים