תמונות מהכנסת ספר תורה , ט"ז אלול התשע"ה, תמונות מהכנסת ספר תורה

HIS_0095 HIS_0092 HIS_0088 HIS_0086 HIS_0084 HIS_0099 HIS_0104 HIS_0109 HIS_0127 HIS_0132 HIS_0164 HIS_0162 HIS_0147 HIS_0139 HIS_0133 HIS_0167 HIS_0179 HIS_0184 HIS_0193 HIS_0237 HIS_0248 HIS_0245 HIS_0239

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב