פעילות בעיר הכנסת ספר תורה הרב אלעזר , י"א אלול התשע"ה, פעילות בעיר הכנסת ספר תורה הרב אלעזר

שיעורים נוספים