פעילות בעיר הכנסת ספר תורה , י"א אלול התשע"ה, פעילות בעיר הכנסת ספר תורה

שיעורים נוספים