שמות

 • הרב ישי

  מה השם של ספר שמות?

  הרב ישי ויצמן, כ"ד טבת התשע"ז

  העמקה במהות החומש ובמקומו, בשמותיו ובפתיחתו

  מאמר
 • אהיה אשר אהיה

  הרב אלעזר אהרנסון, י"ח טבת התשע"ו

  בשעה שמשה רבנו עומד נוכח מעמד הסנה, ונדרש ללכת ולהנהיג את בני ישראל בדרכם ליציאה ממצרים, שואל משה את הקב"ה: "הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם: אלהי אבותיכם שלחני…

  מאמר
 • מי ראשון?

  הרב אלעזר אהרנסון, י"ח טבת התשע"ו

  איזה מין סדר משונה הוא זה? לא לפי סדר התולדה, לא לפי סדר האמהות... זהו סדר חנייתם של עם ישראל במדבר..

  מאמר
 • הכרת הטוב

  הרב אלעזר אהרנסון, י"ח טבת התשע"ו

  "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף" (א, ח). אומר המדרש: "וכי לא היה מכיר את יוסף? א"ר אבין: משל לאחד שרגם אוהבו של המלך, אמר המלך -…

  מאמר

צור קשר

"לחזות בנועם..."