הרב אלעזר אהרנסון

 • אק

  ספר יהושע: פרקים ו’ – י’

  הרב אלעזר אהרנסון, כ"ז אלול התשע"ז

  השיעור עוסק בכיבוש יריחו, מעל עכן בחרם, המלחמות בעי ומרמת הגבעונים.

 • שיעור כללי בבא מציעא

  אקטואליה בהלכה

  הרב אלעזר אהרנסון, כ"א אלול התשע"ז

  כיצד יש לזמן בסעודה שלישית בשבת חתן(שבע ברכות)?

 • 3

  ספר יהושע פרקים א’-ה’

  הרב אלעזר אהרנסון, כ"א אלול התשע"ז

  השיעור עוסק במרגלי יריחו, בחציית הירדן ובכניסת עם ישראל לארץ.

 • שיעור כללי בבא מציעא

  פתיחה לספר יהושע

  הרב אלעזר אהרנסון, כ"א אלול התשע"ז

  הקדמה ורקע כולל לספר יהושע