הרב דוד ניסני

  • בל תשחית בבזבוז מים

    הרב דוד ניסני, ז' כסלו התשע"ו

    "מאבד מאכלות או משקין או ממאסם, וכן המקלקל שאר כל דבר הראוי ליהנות בו בני אדם עובר בלא תעשה"