הרב ישי ויצמן

 • הרב ישי

  ספר הכוזרי – מאמר שני

  הרב ישי ויצמן, כ"ז אלול התשע"ז

  המשך המאמר השני בספר הכוזרי, העוסק בהתגלות ה' על העם והארץ.

 • הרב ישי

  ספר הכוזרי – מאמר שני

  הרב ישי ויצמן, כ"א אלול התשע"ז

  המשך המאמר השני בספר הכוזרי, העוסק בשמותיו של הקב"ה

 • הרב ישי

  ספר הכוזרי – פתיחה למאמר שני

  הרב ישי ויצמן, כ"א אלול התשע"ז

  פתיחה למאמר השני בספר הכוזרי, שבו מלך הכוזרים מתגייר

 • הרב ישי

  פרשת כי תבוא – “שמחה לארצך”

  הרב ישי ויצמן, כ"א אלול התשע"ז

  רק בספר דברים, נצטווינו סוף סוף על שמחת החג: "ושמחת בחגך"! למרות שפרשיות המועדים כבר נאמרו בחומשים הקודמים. מדוע? שיעור משמח על החיבור של השמחה עם ארץ ישראל