קח לך את יהושע בן נון – איש אשר רוח בו , י"ב תמוז התשע"ו, הרב אלעזר אהרנסון

שיעורים נוספים

 • מחוט ועד שרוך נעל

  הרב אלעזר אהרנסון, ז' חשון התשע"ו

  כאשר אברהם (הנקרא עדיין אברם) שומע כי לוט בן אחיו נפל בשבי הוא נחלץ מיד להצלתו עם כל חניכיו ילידי ביתו: "ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם, וירדפם עד חובה אשר…

  מאמר
 • ונשאתי לכל המקום בעבורם

  הרב אלעזר אהרנסון, י"ד חשון התשע"ו

  מיד כאשר הקב"ה מעדכן את אברהם בתכניותיו להפוך את סדום ועמורה, חוגר אברהם את מתניו להפר את רוע הגזרה מעל יושבי סדום, וטוען כלפי רבונו של עולם: "האף תספה צדיק עם…

  מאמר
 • פולמוס הפרדת הקהילות – שיעור 6

  הרב אביב זגלמן, כ"ט אדר התשע"ז

  הרב אברהם יצחק הכהן קוק - "מסע המחנות". 'מאמרי הראי"ה', עמוד 76. פורסם במקור בשבועון "היסוד", גליון ס'. כ"ו אלול תרצ"ג.

  האזנה
  וידיאו
  מאמר