הרב ישי ויצמן

 • הרב ישי

  מה השם של ספר שמות?

  הרב ישי ויצמן, כ"ד טבת התשע"ז

  העמקה במהות החומש ובמקומו, בשמותיו ובפתיחתו

 • הרב ישי

  רבי אליעזר ורבי יהושע

  הרב ישי ויצמן, ז' טבת התשע"ז

  רבי אליעזר ורבי יהושע היו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. שניהם יחד, ברי פלוגתא, מאירים בדור הראשון שלאחר החורבן. -סוכם על ידי תלמידים-

 • רב נחמן בר יעקב

  הרב ישי ויצמן, ז' טבת התשע"ז

  רב נחמן בר יעקב, תלמידו של שמואל, רבו של רבא. מאיר בדור הראשון שלאחר ירידת מרכז התורה לבבל. >סוכם על ידי תלמידים מתוך השיעור 'עולמם של חכמים'

 • רב יהודה בר יחזקאל

  הרב ישי ויצמן, ו' טבת התשע"ז

  רב יהודה, ראש ישיבת פומפדיתא, תלמידם של רב ושמואל. -סוכם על ידי תלמידים מתוך השיעור 'עולמם של חכמים'-