בראשית

  • פנים אל פנים

    הרב אלעזר אהרנסון, כ"ג תשרי התשע"ו

    תהליך בריאת אדם וחווה הוא סוד הנסירה: לאחר שנבראו 'אחור באחור' מופרדים אדם וחווה ונפגשים שוב פנים אל פנים. תהליך זה עובר על עם ישראל ועל העולם כולו במישורים רבים.

    מאמר

צור קשר

    "לחזות בנועם..."