ויחי

  • דן ידין עמו

    הרב ישי ויצמן, י"ט טבת התשע"ו

    חז"ל מפרשים שברכתו של יעקב לדן מכוונת לשמשון, וכח הנהגה זה דומה להנהגתו של יהודה, שהוא "אחד שבטי ישראל". הקשר בין דן ליהודה קיים בהרבה מקומות, מראשית ימי ישראל ועד אחריתו.…

    מאמר

צור קשר

    "לחזות בנועם..."