חיי שרה

 • מי הולך אחרי מי

  הרב אלעזר אהרנסון, כ"ב חשון התשע"ו

  אברהם שולח את אליעזר לקחת אשה לבנו ליצחק, ומזהיר את אליעזר לבל יקח אשה ליצחק מבנות הכנעני, אלא ממשפחתו שבחרן. וכאן שואל אליעזר את אברהם (בראשית פרק כד פסוק ה): "וַיֹּאמֶר…

  מאמר
 • מה’ אישה לאיש

  הרב אלעזר אהרנסון, כ"ב חשון התשע"ו

  בגמרא במסכת מועד קטן דף יח עמוד ב, אומר שמואל: "מותר לארס אשה בחולו של מועד, שמא יקדמנו אחר". כלומר, אמנם אסור לשאת אשה בחול המועד, שכן אין מערבין שמחה בשמחה;…

  מאמר
 • טעם החיים

  הרב אלעזר אהרנסון, כ"א חשון התשע"ו

  סיפור תמוה מופיע במדרש רבה על פרשת השבוע: "רבי עקיבא היה יושב ודורש והצבור מתנמנם. בקש לעוררן, אמר: מה ראתה אסתר שתמלוך על שבע ועשרים ומאה מדינה? אלא - תבא אסתר,…

  מאמר

צור קשר

  "לחזות בנועם..."