צו

  • זאת תורת העולה

    הרב אלעזר אהרנסון, י"ב אדר ב' התשע"ו

    מי היה מוריד את הזבל בבית המקדש? ומה אנו לומדים מכך על ההתמודדות עם היצרים הרעים? איך אפשר לומר 'זאת תורת העולה' ולא להתייחס כלל לקרבן עולה?

    מאמר

צור קשר

    "לחזות בנועם..."