פסחים

  • גדר ביטול חמץ

    הרב ישי ויצמן, כ"א אדר ב' התשפ"ב

      נחלקו הראשונים בגדר ביטול חמץ: תוס' סוברים שהביטול הוא פשוט להפקיר את החמץ[1], אבל רש"י ורמב"ם אומרים שהביטול הוא גדר מיוחד לחמץ, שניתן לבטל את שם החמץ מהדבר ע"י ביטול…

    מאמר

צור קשר

    "לחזות בנועם..."