בית מדרש

  • איכה

    הרב אלעזר אהרנסון, ו' אב התשע"ה

    הביטוי 'איכה' בולט מאד בחזרה הכפולה והמשולשת בסמיכות לתשעה באב: בפרשת דברים, הנקראת תמיד לפני תשעה באב, אומר משה לעם ישראל  "איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם", פסוק שמקובל לקרוא אותו…

    מאמר

צור קשר

    "לחזות בנועם..."